ENGLANNINKIELINEN PÄIVÄKOTI-KOTKA

PÄIVÄHOITOPALVELUUN LIITTYVÄT ARVOT

MEIDÄN KASVATUSNÄKEMYKSEMME

Haluamme yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa lapsia turvallisessa, lämminhenkisessä ympäristössä omatoimisiksi ja yhteistyökykyisiksi yksilöiksi.

 

Pyrimme kunnioittamaan lasta ainutlaatuisena yksilöna ja vahvistamaan hänen positiivista minäkuvaansa. Korostamme sosiaalisten taitojen ja hyvien tapojen merkitystä. Opetuksen ja leikin avulla lapset tutustuvat englannin kieleen ja sen ohessa kansainvälisyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

 

PERHE

KASVATUSKUMPPANUUS / LAPSEN KASVUN TUKEMINEN

 • perheiden tarpeiden kohtaaminen
 • yhteistyö perheen kanssa kasvatuksessa

 

TURVALLINEN ARKI

 • avoin, lämmin ja  ystävällinen ilmapiiri
 • päiväkoti on turvallinen paikka,
  jonne on mukava tulla

 

HENKILÖKUNNAN HYVÄ AMMATTITAITO

 • lapsilla osaavat ja pätevät ohjaajat
 • kaikilla työntekijöillä samat tavoitteet
 • avoin yhteydenpito perheiden kanssa

 

LAPSI

LAPSI ON AINUTLAATUINEN YKSILÖ

 • vahva itsetunto / positiivinen minäkuva
 • itsenäisyys
 • oman paikan löytäminen ryhmässä
 • turvallisuus

 

TOISTEN IHMISTEN JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN

 • sosiaaliset taidot / tunneäly
 • yhteistyökyky
 • kilpailuhengen karsiminen
 • luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen

 

TAPAKASVATUS

 • tervehdykset ja kiittäminen
 • kohtelias ja kaunis puhe
 • hyvät pöytätavat

 

ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI

 • tutustuminen englannin kieleen ja englanninkieliseen kulttuuriin
 • kansainvälisyys
 • erilaisuuden hyväksyminen

 

TIETOA & HAKULOMAKKEET

Alta löydät Kotkan kaupungin hakulomakkeet suomeksi ja englanniksi. Klikkaa ja avaa ne selaimessa. Tulosta ja täytä hakemukset ja toimita ne päiväkotiin.

APPLICATION FOR DAY CARE (English)

PÄIVÄHOITOHAKEMUS (Finnish)Englanninkielinen Päiväkoti-Kotka

Mussalontie 428,
48300 KOTKA,
Finland.

Puh. 046-9212360 Marianne Wainio

Sähköposti. kotkansay@kymp.net

PÄIVÄKODIN TOIMINTAPERIAATTEET

Englanninkielisen päiväkodin tavoitteena on normaalin varhaiskasvatustyön lisäksi ohjata lapsia kansainvälisyyteen ja vieraan kielen omaksumiseen alle kouluikäisenä. Pyrimme luomaan turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, joka tukisi lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja antaisi hyvät edellytykset uuden oppimiselle.

 

Vieraan kielen opetuksessa käytetään osittaista kielikylpyä, jossa englannin opettajat puhuvat ainoastaan englantia ja suomalaiset opettajat käyttävät molempia kieliä. Englannin kieltä sovelletaan myös teema-aiheisiin, jotka vaihtuvat noin kuukausittain. Lapset on jaettu ikäryhmiin (6-vuotiaat, 4-5-vuotiaat, 3-4-vuotiaat ja alle 3-vuotiaat). Englannin kielen osuus lisääntyy iän myötä.

 

Viikko-ohjelmaan kuuluu erilaisia kädentaitoja,  musiikkia, leikkejä, liikuntaa ja lyhyitä opetustuokioita sekä englannin että suomen kielellä. Päivittäiseen toimintaa kuuluu ohjatun toiminnan lisäksi ruokailu, päivälepo, vapaata leikkiä sekä ulkoilua. Teemme lukuvuoden aikana useita retkiä lasten kanssa; mm. kirjastoon, torille, teatteriin, meren rantaan, urheilukentälle ja metsään.

 

TAVOITTEET

 • kielen oppiminen on hauskaa!
 • kieli on tärkeä ja tarpeellinen kommunikoinnin väline ja erinomainen pääoma niin kansainvälisessä Kotkassa kuin tulevaisuudessa maailmalla
 • tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen muihin kulttuureihin ja kieliin
 • positiiviset sosiaaliset suhteet
 • onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa
 • kasvatuskumppanuus: tiivis yhteistyö vanhempien ja päiväkodin välillä

 

MENETELMÄT

 • englannin- ja suomenkielistä varhaiskasvatusta osittaisella kielikylpymenetelmällä, jossa 50-100% opetuksesta on englanniksi. Tutkimukset osoittavat, että kielikylpy on helpoin ja luontevin menetelmä lapsen toisen kielen oppimiseen.
 • turvallinen, avoin ja kannustava ympäristö jossa lapsi viihtyy ja oppii
 • opetussuunnitelma, johon kuuluu mielenkiintoisia teemoja sekä  perinteitä englanninkielisestä ja suomalaisesta kulttuurista
 • päivittäiset englanninkieliset toimintatuokiot
 • havaintovälineet, eleet ja kehonkieli uuden kielen oppimisen tukena
 • pätevä ja motivoitunut henkilökunta, joka tekee yhteistyötä vanhempien kanssa

 

VANHEMPIEN ROOLI

 • lapsen äidinkielen kehityksen tukeminen keskustelemalla
  ja lukemalla lapselle monipuolisesti
 • uuden tiedon hankkimiseen kannustaminen
 • positiivinen suhtautuminen englanninkieleen ja sen oppimiseen
 • vanhempainkerhon ja Kotkan Suomi-Amerikka Yhdistyksen toimintaan osallistuminen

 

Helpoin tapa ilmoittaa lapsi päiväkotiimme on ottaa yhteyttä suoraan meihin joko sähköpostitse tai soittamalla. Puh 046-9212360 Marianne Wainio.

Sähköposti

SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT

Kotkan Englanninkielinen Päiväkoti sijaitsee lähellä kaunista Sapokan Vesipuistoa sekä Mansikkalahden uimarantaa.

ENGLANNINKIELINEN PÄIVÄKOTI-KOTKA

MUSSALONTIE 428, 48300 KOTKA, FINLAND.

Puh. 046-9212360 Marianne Wainio

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA